Menu
SzukajBiuletyn Informacji Publicznej
Archiwalny BIP: Biuletyn Informacji Publicznej

Pudełko na jesień życia

Pudełko na jesień życia

Wakacyjna Wioska Tematyczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Świadczenia Rodzinne : Becikowe i dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2013
Opublikowano: dnia 9/1/2013 22:50:00

 

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie I - VI 2013 (ustawa z dnia 7.12.2012r. Dz.U.2012.1548) 

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Nie trzeba składać wniosków, dodatek będzie przyznawany z urzędu.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, NIE są objęte dodatkiem do świadczenia pielęgnacyjnego.

 BECIKOWE” od 1 stycznia 2013r.

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Z uwzględnieniem przepisu o dochodzie utraconym i uzyskanym.

Ustawa z dnia 12.10.2012r. (Dz.U.2012.1255) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1.01.2013r. do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć:

 
  1. wypełniony wniosek przez rodzica lub opiekuna

  2.  zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży

  3.  oświadczenie drugiego rodzica o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w innym organie.

  4.  kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu)

  5.  kserokopie aktu urodzenia dziecka, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)

  6.  PESEL dziecka

  7.  oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne (odpowiednio jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny)

Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu
The XOOPS Project Strona utworzona przy pomocy XOOPS 2.0 © 2001-2008 WsteczGóra strony